Ajankohtaista

Sotainvalidien Veljesliitto

Sotainvalidien Veljesliitto on sodassa vammautuneiden etu-, huolto- ja veljesjärjestö. Se on vammaisjärjestö ja myös vanhin Suomessa toimiva veteraanijärjestö. Sotainvalidien Veljesliiton jäsenyhdistyksiä ovat sotainvalidipiirit, joissa hoidetaan ja koordinoidaan jäsenten asioita. Vuoden 2022 jouluna sotainvalideja on n. 500, heidän puolisoita ja leskiään n. 3000.

Tutustu